2310936636 6936007555 ΚΑΘΗΓΗΤΗ Δ. ΜΠΑΚΑΛΑΚΗ 6 ΑΝΩ ΤΟΥΜΠΑ Θεσσαλονίκη s_favori@yahoo.gr
 
 
 
 
 
 
 

ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | ΣΧΟΛΗ ΟΔΗΓΩΝ FAVORI | ΑΝΩ ΤΟΥΜΠΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ONLINE TEST

 

Για εξάσκηση με το κινητό σας τηλέφωνο η σχολή οδηγών FAVORI προτείνει: